DRODZY RODZICE!

Na stronie  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na kolejny rok szkolny:

- Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

- Kryteria naboru do przedszkoli na I i II etapie postępowania rekrutacji

Na stronie Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 są do pobrania niezbędne dokumenty:

- Wniosek do przedszkola

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny

- Oświadczenie o zamieszkaniu

DNI OTWARTE - zaproszenie dla przyszłych Przedszkolaków i ich Rodziców