ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
6.30 - 8.30schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i dydaktycznym
8.30 - 8.45zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne
8.45 – 9.00zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
9.00 - 9.30śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłku
9.30 – 10.00zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, imprezy okolicznościowe
10.00 - 10.15zabawy ruchowe
10.15 - 10.45dzieci starsze – zajęcia wychowawczo - dydaktyczne
dzieci młodsze – zabawy swobodne i zorganizowane
10.45 - 11.45zabawy, gry organizowane lub swobodne na placu przedszkolnym lub w sali
11.45 - 12.00czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30obiad, prawidłowe posługiwanie się sztućcami
12.30 – 13.00ćwiczenia relaksacyjne, indywidualna praca z dzieckiem
13.00 – 13.30słuchanie opowiadań, utrwalanie poznanych wierszy piosenek, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe
13.30 - 13.45czynności porządkowo - higieniczne
13.45 - 14.00Podwieczorek
14.00 – 17.00zajęcia dodatkowe, gry i zabawy wynikające z zainteresowań dziecka, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci