Czytanie sekwencji sylab otwartych.

 Dzieci odwzorowywały sylaby od lewej do prawej (na ciężarówkach). Układały z sylab wyrazy, a następnie odczytywały je. Kotki doskonale bawiły się w odgadywanie i pokazywanie samogłosek. Pracujemy według zasady: powtarzanie, rozumienie i nazywanie.

Marta Pink

LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "KOTKI".
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "KOTKI".
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "KOTKI".
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "KOTKI".
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "KOTKI".
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "KOTKI".