Dnia 09 listopada w Kotkach dzieci poznały samogłoskę  Y i utrwaliły pozostałe poznane literki.

Przypominam, że zapoznawanie dzieci z obrazem samogłosek odbywa się w trzech etapach:

I etap – Powtarzanie – nauczyciel opowiada historię oraz czyta samogłoskę, a dziecko powtarza.

II etap – Rozumienie – sprawdzamy czy dziecko zapamiętało samogłoski, a więc  czy rozumie to co wykonuje.

III etap – Nazywanie – to samodzielne czytanie samogłosek przez dziecko. Wskazujemy obrazek, a dziecko czyta.

Dzieci chętnie wykonywały wszystkie zadania i świetnie się przy tym bawiły.

Marta Pink

LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "Kotki"
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "Kotki"
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "Kotki"
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "Kotki"
LOGO-LEW w grupie
LOGO-LEW w grupie "Kotki"