Zapraszamy do obejrzenia filmu Przedszkole nr 1 "BAJKA"

Podczas spotkania w ramach „Dni otwartych”, będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych (rodziców/opiekunów prawnych, dzieci) jak również ich inne dane osobowe. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Przedszkole nr 1 „BAJKA”, z siedzibą 42-300 Myszków ul. Sucharskiego 32 (Administrator danych) danych osobowych wizerunkowych uczestnika, a także ewentualnie innych danych osobowych, w celu promocji, reklamy i informacji o działaniach Przedszkola, w przestrzeni publicznej i w mediach. Klauzula informacyjna zgodna z art.13 RODO dostępna jest na stronie http://przedszkole1myszkow.edu.pl/o-nas/dokumenty-przedszkolne/rodo oraz w siedzibie Przedszkola.