DRODZY RODZICE

Na stronie  Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

2. Kryteria rekrutacji do przedszkoli na I i II etapie postępowania

oraz dokumenty

3. Deklaracja o kontynuowaniu – dla dzieci już uczęszczających do przedszkola

4. Wniosek do przedszkola 2022-2023

5. Oświadczenie o zamieszkaniu

6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka i samotnym wychowywaniu dziecka

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PRZEDSZKOLA -  NASZA OFERTA