ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
6.30 - 8.30 schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i dydaktycznym
8.30 - 8.45 zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne
8.45 – 9.00 zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
9.00 - 9.30 śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłku
9.30 – 10.00 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, imprezy okolicznościowe
10.00 - 10.15 zabawy ruchowe
10.15 - 10.45 dzieci starsze – zajęcia wychowawczo - dydaktyczne
dzieci młodsze – zabawy swobodne i zorganizowane
10.45 - 11.45 zabawy, gry organizowane lub swobodne na placu przedszkolnym lub w sali
11.45 - 12.00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30 obiad, prawidłowe posługiwanie się sztućcami
12.30 – 13.00 ćwiczenia relaksacyjne, indywidualna praca z dzieckiem
13.00 – 13.30 słuchanie opowiadań, utrwalanie poznanych wierszy piosenek, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe
13.30 - 13.45 czynności porządkowo - higieniczne
13.45 - 14.00 Podwieczorek
14.00 – 17.00 zajęcia dodatkowe, gry i zabawy wynikające z zainteresowań dziecka, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci