2021/2022

PROGRAMY:

- "Program wychowania przedszkolnego" - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

- Program do nauki języka angielskiego "I love Boo. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu". Ewa Wodzicka - Dondziłło.

- "Zdrowy Maluch - program profilaktyczno-wychowawczy Przedszkola nr 1 "Bajka" w Myszkowie. Autorki- Janikowska Katarzyna, Magdalena Masłoń, Marta Pink.

- "Jesteśmy dziećmi Boga" - Program nauczania religii katolickiej w przedszkolu.

- "Rytm i zabawa" - program własny zajęć rytmiczno-ruchowych dla dzieci 3-6 letnich. Autorki - Alina Okularczyk, Katarzyna Janikowska

- "Mali odkrywcy" - autorski program badawczy - J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot - Pietroń

- "Sprawne rączki" - autorski program z zakresu terapii ręki - J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot – Pietroń

- Innowacja pedagogiczna autorki Ogólnopolskiego Programu Kraina Zmysłów mgr Alina Jeziorska tytuł: „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam”

- Program „Czyściochowe Przedszkole” - koordynator Alina Okularczyk

PROJEKTY:

- Europejskie Projekty eTwinning - koordynator Elżbieta Sobolewska

- "Mały miś w świecie wielkiej literatury" - projekt autorstwa A. Konefał, (realizacja J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot - Pietroń)

- Projekt własny autorstwa nauczycielki Masłoń Magdaleny (koordynator nauczycielka Chmielińska Ewelina) pod tytułem „Baśnie, bajki i legendy, to historii skarbiec wielki”

UDZIAŁ W AKCJACH:

- Wojewódzka Akcja informacyjno-edukacyjna "Wirusoochrona" – koordynator Joanna Cyba

2020/2021

- "Program wychowania przedszkolnego" - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
- Program do nauki języka angielskiego "I love Boo. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu". Ewa Wodzicka - Dondziłło.
- "Zdrowy Maluch - program profilaktyczno-wychowawczy Przedszkola nr 1 "Bajka" w Myszkowie. Autorki- Janikowska Katarzyna, Magdalena Masłoń, Marta Pink.
- "Jesteśmy dziećmi Boga" - Program nauczania religii katolickiej w przedszkolu.
- "Rytm i zabawa" - program własny zajęć rytmiczno-ruchowych dla dzieci 3-6 letnich. Autorki - Alina Okularczyk, Katarzyna Janikowska
- Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkolaków - "Czyste powietrze wokół nas" - koordynator A. Cyba
- Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków "Klub mleczaka" - koordynator A. Warot - Pietroń
- "Mali odkrywcy" - autorski program badawczy - J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot - Pietroń
- "Sprawne rączki" - autorski program z zakresu terapii ręki - J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot - Pietroń
- Program Edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne" - koordynator M. Pink

PROJEKTY:
- Europejskie Projekty eTwinning - koordynator E.Sobolewska                                                                                                                                          

- "Mały miś w świecie wielkiej literatury" - projekt autorstwa A. Konefał, (realizacja J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot - Pietroń, B. Pucek)                     

- Wojewódzki Projekt edukacyjny "Klub Zdrowego Przedszkolaka" - koordynator B. Pucek

UDZIAŁ W AKCJACH:

- ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK                                                                                                                                                                                          

- Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu"                                                                                                                                                                         

- Europejska Akcja "Code Week" - koordynator E.Sobolewska

- Europejska Akcja "DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU"

- Wojewódzka Akcja informacyjno-edukacyjna "Wirusoochrona" #LekcjaHIGIENY, #Wirusoochrona - koordynator E. Sobolewska            

- Kampania edukacyjno-informacyjna „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG- PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH” -koordynator E. Chmielińska                                      

- Miejska Akcja "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci" - koordynator E. Chmielińska