2020/2021


- "Program wychowania przedszkolnego" - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
- Program do nauki języka angielskiego "I love Boo. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu". Ewa Wodzicka - Dondziłło.
- "Zdrowy Maluch - program profilaktyczno-wychowawczy Przedszkola nr 1 "Bajka" w Myszkowie. Autorki- Janikowska Katarzyna, Magdalena Masłoń, Marta Pink.
- "Jesteśmy dziećmi Boga" - Program nauczania religii katolickiej w przedszkolu.
- "Rytm i zabawa" - program własny zajęć rytmiczno-ruchowych dla dzieci 3-6 letnich. Autorki - Alina Okularczyk, Katarzyna Janikowska
- Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkolaków - "Czyste powietrze wokół nas" - koordynator A. Cyba
- Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków "Klub mleczaka" - koordynator A. Warot - Pietroń
- "Mali odkrywcy" - autorski program badawczy - J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot - Pietroń
- "Sprawne rączki" - autorski program z zakresu terapii ręki - J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot - Pietroń
- Program Edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne" - koordynator M. Pink

PROJEKTY:
- Europejskie Projekty eTwinning - koordynator E.Sobolewska
- "Mały miś w świecie wielkiej literatury" - projekt autorstwa A. Konefał, (realizacja J. Topolska, E. Chmielińska, A. Warot - Pietroń, B. Pucek)
- Wojewódzki Projekt edukacyjny "Klub Zdrowego Przedszkolaka" - koordynator B. Pucek

UDZIAŁ W AKCJACH:
- ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK
- Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu”
- Europejska Akcja "Code Week" - koordynator E.Sobolewska
- Europejska Akcja "DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU"
- Wojewódzka Akcja informacyjno-edukacyjna "Wirusoochrona" #LekcjaHIGIENY, #Wirusoochrona - koordynator E. Sobolewska                                           - Kampania edukacyjno-informacyjna „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG- PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH” -koordynator E. Chmielińska                                            - Miejska Akcja "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci" - koordynator E. Chmielińska