eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Projekty Europejskie realizowane w naszym przedszkolu od 2012 roku - autorka i koordynatorka Elżbieta Sobolewska

"Let's celebrate together" - grupa "Krasnoludki" 2020/2021 - Krajowa Odznaka Jakości eT

- "The Roots of Europe LET'S KNOW EACH OTHER WITH MUSIC"- grupa "Krasnoludki" 2019/2020 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

- "Little designers" - grupa "Krasnoludki" 2019/2020 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

- "MUSIC PAINTED BY BRUSH" - grupa "Krasnoludki" 2019/2020 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

- "Uwolnij Cyberludka" - grupa "Krasnoludki" 2019/2020 - Krajowa Odznaka Jakości eT

- "Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη!" - grupa "Krasnoludki" 2018/2019 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

-  "Spring where are you?"- grupa "Krasnoludki" 2018/2019 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

- "NASI BOHATEROWIE" - grupa "Krasnoludki" 2018/2019 - Krajowa Odznaka Jakości eT

- "Colorful Life" - grupa "Krasnoludki" 2017/2018 - Krajowa Odznaka Jakości oraz Europejska Odznaka Jakości eT

- "Preschooler - Small Citizen" - grupa "Krasnoludki" 2017/2018 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

- "LET`S EXPERIENCE AND LEARN" - grupa "Krasnoludki" 2017/2018 - Krajowa Odznaka Jakości eT ; Europejska Odznaka Jakości eT; LAUREAT czyli III MIEJSCE w Ogólnopolskim Konkursie "Nasz projekt eTwinning 2019"

- "La Vida es Arte" - grupa "Krasnoludki" 2016/2017 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

-  "ZOO" - grupa "Krasnoludki" 2016/2017 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

- "I LOVE MATHS"  - grupa "Krasnoludki" 2015/2016 - Krajowa Odznaka Jakości eT; Europejska Odznaka Jakości eT; Laureat czyli III MIEJSCE w Ogólnopolskim Konkursie "Nasz projekt eTwinning 2017

- „Winter time” - grupa "Krasnoludki" 2015/2016 - Krajowa Odznaka Jakości eT oraz Europejska Odznaka Jakości eT

- „Preschool´s walk through the autumnal nature” - grupa "Krasnoludki 2015/2016

- "Time for school!"  2014/2015

-  "Welcome spring!"  - grupa "Krasnoludki"  2013/2014 - Krajowa Odznaka Jakości eT

- "Preschooler in a photo camera" - 2013/2014 - Krajowa Odznaka Jakości eT

-  "Movement is good for health" -  2012/2013 -  Krajowa Odznaka Jakości eT

WSZYSTKIE DZIAŁANIA PROJEKTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE http://przedszkolenr1.przedszkolowo.pl/etwinning-w-naszym-przedszkolu