Wszystkie dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w wojewódzkim projekcie ,,Klub Zdrowego Przedszkolaka''.

Celem działań jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. 

Podczas zajęć poruszane były następujące zagadnienia: 

- prawidłowe odżywianie - ,,Żywienie na wagę zdrowia''

- aktywność fizyczna - Żywienie na wagę zdrowia''

- higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych/promocja szczepień - ,,Szkoła czystych rąk'', akcja ,,Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana''

- promieniowanie słoneczne - ,,Brązowo ale czy zdrowo?''

- rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) -,,Czyste powietrze wokół nas''

Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do wzbogacenia wiedzy dzieci z zakresu zdrowia oraz wykształciło nawyki i postawy prozdrowotne, które zaowocują w przyszłości.

koordynator B.Pucek

Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Misie
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jagódki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Jabłuszka
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Żabki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Motylki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki
Klub Zdrowego Przedszkolaka Krasnoludki