Z przyjemnością informujemy, że konkurs pt. „PRZEDSZKOLAKI ŻYJĄ W ZGODZIE  Z NATURĄ” został rozstrzygnięty.                               

Wykonane prace były bardzo ciekawe i staranne.

Celem Konkursu było:

-rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania otaczającą nas naturą,

-zachęcenie do życia w zgodzie z naturą,

-promowanie twórczości dziecięcej,

-rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności komponowania pracy plastycznej,

-rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz wykrywanie uzdolnień wśród dzieci.

Jury postanowiło nagrodzić następujące prace:

I miejsce – Szymon Przybylski Samorządowe Przedszkole w Szymbarku

II miejsce- Amelia Łudzik Przedszkole Nr 2 w Myszkowie

III miejsce- Kinga Wojtaszewska Przedszkole Nr 5 w Myszkowie

Wyróżnienia: Miłosz Koral przedszkole Nr 3 w Myszkowie

Patrycja Rusek Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Myszkowie

Alicja Cebula Przedszkole Nr 2 w Myszkowie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy dzieciom oraz ich nauczycielom biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.

Organizator:

Ewelina Chmielińska, Joanna Topolska