RODZICE  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2021

Płatność na konto za miesiąc sierpień należy uregulować wyłącznie w miesiącu LIPIEC

(informacji o kwocie należnej udziela intendent przedszkola)

Żywienie 66 1020 2313 0000 3702 0587 1225

Pobyt 59 1020 2313 0000 3002 0587 1209